Årsplan for 9. klasse matematik

Fagets formål
 
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 
Se venligst nedenstående link:
 
Link til trinmålene
 
Temaer i undervisningen
 
Vi kommer til at arbejde med følgende emner i løbet af året:
  • Rumfang og dimensioner
  • Statistik
  • Grafer
  • Sandsynlighedsregning
  • Vækst
  • Bevisførelse
  • Geometri samt trigonometri
 
Undervisningsmateriale
 
Matematrix 9. Klasse
Trigonometri i praksis(udleveres senere)
 
Undervisningsmetoder
 
Tavleundervisning
Gruppearbejde
Fremlæggelser
 
Evaluering og kvalitetssikring
 
Efter hvert emne i bogen får eleverne en test indenfor området. Derudover vil de løbende få færdighedsregninger for som aflevering eller test i klassen.
Problemregning: ca. 5-7 stk. i løbet af året
Færdighedsregning: 1-2 pr.måned
Hjemmearbejde: Lidt for til hver gang og et par gange pr. måned skal eleverne aflevere skriftligt arbejde fra grundbogen
 
* Der tages forbehold for ændringer i løbet af året
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk