Årsplan for tysk 9.klasse

Fagets formål
Se venligst forrsige side
 
Temaer i undervisningen
Vi tager udgangspunkt i Du Bist Dran 3.  Temaer: Jugend, Rechte, Kriminalität und Sport.
 
Undervisningsmateriale
Læsning: Du Bist Dran 3
Grammatikhæfte: Øvehæfte 2 og Fod på Grammatikken
 
Undervisningsmetoder
De grammatiske emner præsenteres og gennemgås ved tavlen, hvis nødvendigt. Eleverne foreslår selv løsningerne. Herefter løser de selv de resterende grammatikopgaver.  De fordyber sig i de emner, som de og læreren mener skal arbejdes mere dybtgående med. Der vil være fokus på mere selvstændigt tekstarbejde i år.
 
I arbejdet med tekster vil der være oplæsning. Eleverne hører teksten på CD. De øver udtale og teksten oversættes mundtligt og/eller skriftligt. Dog forudsættes det i år, at teksten er øvet hjemme således, at man er klar til at behandle teksten ved diverse metoder, hvor der differentieres efter elevens behov. Nye ord, temaer og faste vendinger skrives i hæfte. Der er forberedt egen holdning, så man er klar til debat.
 
Ved tekstgennemgang vægtes det, at eleven anvender gætteteknik samt bruger glosehjælp i opslagsbøger. Efter den skriftlige tekstbearbejdning bearbejdes den mundtligt ved spørge-/svarteknik fra lærer-elev og elev-elev. Her vil der være relevant partner- og gruppearbejde, hvor man går i dybden med selve temaet. Også i år er samfundsforhold en stor del af pensum, og der lægges vægt på, at man kan forklare sin egen holdning til et emne. Markerer man ikke løbende, vil man blive spurgt.
Der vil blive flere oplæg og eleverne vil udarbejde en disposition, som de kan fremlægge ud fra.  De skal kunne være med til at debattere nationale og internationale samfundsemner på et fornuftigt plan, hvorfor de skal følge med i, hvad der sker rundt om i verden.
Computere vil blive anvendt i så stort et omfang som muligt blandt andet til informationssøgning, skrivning af tyske tekster og ved oplæg. Der skrives projekter og IT inddrages løbende.
 
Lektier og foreløbig arbejdsplan
Der vil være lektier.  Det er nødvendigt at være forberedt. Grammatikken vil være sværere i år.  Det er vigtigt, at eleven kan anvende den tillærte grammatik.
 
Tysk er fordelt på tre lektioner ugentlig. En lektion er afsat til grammatikrepetition. To lektioner er afsat til tekstgennemgang. Det forventes, at eleverne møder velforberedt til timen og har arbejdet med sin tekst, da det ellers vil blive vanskeligt at følge med i pensum og tale med i timen.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Udover den løbende dialog vil der være skrivning af korte tekster. Der modtages karakter for såvel stile som mundtlige fremlæggelser. I 9. klasse er karakteren opdelt i en mundtlig og skriftlig. Man skal være opmærksom på store forskelle i niveau.
Der vil være to terminsprøver. Terminsprøverne består af en 9. klasses afgangsprøve fra et tidligere år. Der gives én karakter baseret på en lytteøvelse, læseprøve, grammatik og fri skriftlig fremstilling. Der rettes efter ministeriets rettenøgle. Terminsprøvekarakteren kommer til at stå for sig i karakterbogen og influerer hverken positivt eller negativt på standpunktskaraktererne.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk