Årsplan for dansk i børnehaveklasse

Mål for undervisningen:  

Fagets formål:
”Formålet med undervisningen i faget dansk er at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at.
Samtale og dialog
Deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ydre sig
Have opmærksomhed på sprogets forskellige funktioner og tilpasse sproget til de forskellige situationer
Tale om sprog
Samtale om indholdet i tekster
Fortælling og oplæsning

Fortælle om egne oplevelser i sammenhængende form
Lytte til oplæsning og fortalte historier og genfortælle tekstens indhold
Fortælle situationsuafhængige historier ud fra billeder eller hørte historier
Videreudvikle og nuancerer ordforråd i begrebsforståelse
Det skrevne sprog

Lege, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, sproglyde og ord
Have kendskab til bogstavernes navn, form, lyd
Leg og eksperimentere med sætninger- og orddannelser
Lege og eksperimentere med skrift og skrevne meddelelser som meddel til kommunikation
Eksperimentere med at læse små tekster.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Centrale kundskaber- og færdighedsområder:
Gennem klasse samtaler og dialog over børnene forskellige former for- og lytte roller, herunder at føre ordet og at lytte opmærksomt til andre. I undervisningen for børnene mulighed for selv at fortælle, fabulere og genfortælle med anvendelse af forskellige udtryksformer.

Undervisningen omfatter aktivitet og lege med lyde, rim, rytmer og grafiske symboler, herunder bogstaver og tal. Børnenes kenskab til bogstavernes navn, form, lyd indgår i funktionel sammenhæng.

Undervisningsmateriale:

Pixi alfabetet
Time2learn (Lise Vogt, fagkonsulent i dansk, Ministeret for Børn og unge undervisning)
Dus med dansk
Ny skriftlig for første
Ordtræning

Undervisningsmetoder:
Undervisningen i børnehaveklassen gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.
Dog vil der blive nogle boglige opgaver dagligt, og vi bestræber os på at alle eleverne kan skrive små breve samt læse små lydrette bøger omkring jule tid.

Status og evalueringsformer:  
Evaluering og kvalitetssikring:
Igennem hele skoleåret vil jeg vurdere eleverne ved hjælp af små prøver, for at se om de fagligt er med.

Lektier:
Der vil være lektier i faget dansk ”næsten” dagligt (det eleverne ikke når i timen skal laves færdigt hjemme)

Tilbage >>

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk