Årsplan for historie kulturhistorie i børnehaveklasse

Mål for undervisningen:  

Fagets formål:
Formålet for undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til vores egen kultur, samt få indblik i historien fra andre lande. Dette vil jeg bl.a. bestræbe mig efter gennem læsning af forskellige eventyr og historier fra nedenstående undervisningsmaterialer.

Undervisningsmateriale:
Gennem året vil jeg primært arbejde med de forskellige eventyr fra bogen ”H.C.Andersens, Eventyr”. Eleverne kommer blandt andet til at høre om følgende eventyr:

• Nattergalen
• Klods Hans
• Snedronningen
• Svinedrengen
• Den standhaftige tinsoldat
• Fyrtøjet
• Toppen og bolden

Undervisningsmetoder:

Undervisningen vil være meget lærerstyret, hvor det hovedsageligt vil være mig, der læser højt for eleverne, mens de tegner noget fra de eventyr/historier, som jeg læser op for dem. Hver time starter vi lige med at genopfriske hukommelsen og høre, hvad eleverne kan huske fra det vi læste sidste gang og efterfølgende bliver der læst videre.

Evaluering og kvalitetssikring:

Efter hvert eventyr vil der blive lavet en lille mundtlig quiz. På denne måde kan jeg se og sikre, at eleverne har fået kendskab til de forskellige emner.
 
Der tages forbehold for ændringer.

Tilbage >>

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk