Årsplan for idræt i børnehaveklasse

Mål for undervisningen:  

”Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.
Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.”

”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
•    udføre enkle former for løb, spring og kast
•    kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Temaer i undervisningen:
Boldspil
Løb
Samarbejde

Undervisningsmetoder:
Idrætsundervisning vil bestå af kort opvarmning og alt afhængig af vejret vil vi bestræbe os efter at nå 2-3 aktiviteter.

Status og evalueringsformer:  

Jeg vil løbende snakke med dem om de forskellige aktiviteter.

Tilbage >>

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk