Årsplan for regning i børnehaveklasse

Mål for undervisningen:  
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Link til trinmålene:
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/F...

Bemærk venligst, at trinmålene er gældende efter 3. klasse, så eleverne har fire år til at arbejde mod disse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
I løbet af året kommer eleverne primært til at arbejde med følgende emner:

Tal og algebra, herunder plus og minus
Geometri

Undervisningsmateriale
- Regnetimen 1A
- Sigma for første bog A
- Rema 1b

Ekstra bøger:
- Talnokken 1
- Talnokken 2

Undervisningsmetoder
I undervisningen vil der blive brugt flere metoder, til at udvikle og fremhæve elevernes matematiske kompetencer. Hermed, vil disse metoder blive brugt; tavlen, lege, samarbejde i grupper og individuel arbejde.

Status og evalueringsformer:  
Evaluering og kvalitetssikring
Eleverne vil blive observeret og testet løbende både mundtligt og skriftligt.

Lektier: Man skal forvente at der er lektier hver dag.

Tilbage >>

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk