Årsplan for religion i børnehaveklasse

Mål for undervisningen:  
Fagets formål:

”Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser.”

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  

Temaer i undervisningen:

Vi vil bland andet arbejde med følgende: " Det Gamle Testamente", ”Det Nye Testamente”, ”Jesus fødsel”, ”traditioner”, ”forskellige kulturer”.
Disse temaer skal lære eleverne om vores og andres religion, samt kultur.

Undervisningsmateriale:

- Bibelfortællinger (af Sigurd, fra Sigurds Bjørnetime) + film
- Børnebiblen

Undervisningsmetoder:

Jeg vil læse højt for eleverne. Derefter snakker vi om teksterne / filmene.

Andet:  
Lektier:

Der vil ikke være lektier i dette fag, på dette klassetrin.

Evaluering og kvalitetssikring:

Jeg vil i løbet af året evaluere eleverne via spørgsmål.
 
Der tages forbehold for ændringer.

Tilbage >>

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk