Optagelsesprocedurer

Dannelse af 0. klasse:

  • Alle forældre, der står på ventelisten 1/9 modtager en invitation via mail til et møde på skolen.
  • Alle forældre og børn på ventelisten inviteres til en samtale med skoleleder og børnehaveklasseleder i oktober måned – ca. 30 minutters varighed.
  • Skolelederen sender i løbet af november besked via mail om optagelse eller afslag.
  • Eleverne starter i preschool d 1. april før skolestart – der betales for månederne april, maj, juni og juli: 1550 kroner for preschool samt 700 kroner for SFO. (i alt 2250/mdr).

For elever, der starter senere end 0.-klasse gælder:

Før eleven optages afholdes et møde mellem elev/forældre og skoleleder. Ved dette møde vil skolens forventninger og regler blive gennemgået. Herudover får familien mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål og fortælle om baggrunden for ønske om skoleskiftet.

Ender mødet ud med en aftale om at indlede en egentlig optagelse, gælder det for alle, at de skal deltage i en prøveuge på skolen, hvor de deltager i alle klassens aktiviteter. Forældrene er ikke med i klassen i forbindelse med denne prøveuge. Når prøveugen er overstået afleverer klassens lærere en evalueringsseddel til skolelederen, hvor deres konklusion om opstart fremgår.

Elever, der ønsker optagelse i 4. – 9. klasse skal udover en prøveuge, aflægge skriftlige optagelsesprøver i dansk, matematik og engelsk. Formålet med disse optagelsesprøver er, at finde ud af om eleven eventuelt har nogle faglige huller, vi skal være opmærksomme på at støtte op om, hvis eleven starter.