Hverdagen

hverdagen

På Sydkystens Privatskole starter skoledagen for alle klokken 8.00, undervisningen er tilrettelagt i moduler. Skolens ringetider er:

 

Ringetider

 1. lektion 08:00 – 08:45
 2. lektion 08:45 – 09:30

pause

 1. lektion 09:45 – 10:30
 2. lektion 10:30 – 11:15

spisning og pause


Læsebånd 11.50-12.05

 1. lektion 12:05 – 12:50
 2. lektion 12:50 – 13:35

  pause

  7. lektion 13:45 – 14:30

 1. lektion 14:30 – 15:15

  

Vi har valgt, at undervise i de almene skolefag fra 0. klasse, dette betyder at eleverne vil møde nogle af skolens faglærere i de pågældende lektioner og ikke være sammen med en børnehaveklasseleder i 25 lektioner. Vi synes det er vigtigt, at eleverne stifter kendskab til forskellen mellem børnehave og skole så tidligt som muligt, samtidig med at de starter deres læring mens de er topmotiverede. Vi har derfor ligeledes valgt at indføre tysk fra 2. klasse, hvor eleverne gennem leg og andre aktiviteter stifter kendskab til sproget, eleverne vil ligeledes blive undervist i kulturhistorie, da vi synes det er en vigtig viden for vores elevers udvikling. Generelt er vores daglige undervisning præget af høj faglighed og en klar struktur.

For at sikre den bedst mulige indlæring, har vi som skole meget stor fokus på elevernes trivsel, men samtidig også på elevernes medindflydelse i tilrettelæggelsen af hverdagens undervisning. Der vil være en tilpasset mængde lektier på alle klassetrin, det er selvfølgelig vigtigt, at alle elever oplever en kontinuerlig faglig udvikling, men samtidig er det også vigtigt for os at understrege, at eleverne skal have tid til at deltage i de forskellige tilbud om fritidsaktiviteter, der er i lokalområdet.