Særlige tilbud

Når vi optager nye elever, oplever vi ofte, at der er behov for ekstra tyskundervisning, Sydkystens Privatskole starter med tysk allerede i 2. klasse. For at hjælpe nye elever på niveau, tilbyder skolen periodevis ekstra tyskundervisning efter skoletid.

Matematik er blevet et mere undersøgende fag, med meget tekst og anvendelse af diverse programmer til opgaveløsningen. For at fastholde skolens faglige høje niveau tilbyder skolens matematiklærere ekstra undervisning i blandt andet opgaveforståelse.

På Sydkystens Privatskole, er det fuldt accepteret, at der er nogle som er særligt dygtige – for at udfordre disse og hæve deres niveau yderligere, tilbydes de særlig undervisning i enten engelsk (CAMBRIDGE) eller tysk (DEUTSCHE SPRACHSCHULE). Eleverne undervises i andre materialer efter engelske og tyske retningslinjer.

Undervisningen afsluttes i begge fag med en ekstra eksamen, dette eksamensbevis er adgangsgivende, hvis man som studerende ønsker at tage en ungdomsuddannelse i et af landene.

Skolen har i naturfagene en samarbejdsaftale med Solrød Gymnasium, der giver vores elever i de ældste klassetrin mulighed for gennem brobygningsbesøg, at få en indsigt i undervisningen på gymnasiet indenfor det naturfaglige område.

Global indsigt er et vigtigt element i elevernes udvikling. Vi har derfor lavet en aftale mellem vores 7. klasse og en alderssvarende klasse i New Delhi, Indien om et to-årigt venskabssamarbejde. Vi forventer at alle klasser fra 5. klasse fremover vil have udenlandske venskabsklasser, til gavn for elevernes sproglige niveau i engelsk samt global indsigt og forståelse for andre kulturer