Støtteforeningen Sydkystens privatskole

Til Sydkystens Privatskole er der stiftet en selvejende støtteforening som har følgende formål:

  • At medvirke til at elever på skolen får et positivt og udbytterigt skoleforløb.
  •  At yde støtte til faciliteter, undervisningsmiljøet og/eller aktiviteter til fremme af trivsel og læring hos børnene på skolen i overensstemmelse med de politikker og principper, der gælder for skolen.
  • At tilvejebringe ressourcer, herunder frivillig arbejdskraft og tid fra forældre.
  • At formidle finansiering af projekter mellem donorer/sponsorer og skolen
  • At søge kontakt med interesserede, der vil støtte foreningen.

Hertil arbejder bestyrelsen på initiativer, som vi i fællesskab kan iværksætte til gavn og glæde for skolen og alle vores dejlige børn!

 

Bliv medlem

Kære kommende støttemedlem, din støtte gør en forskel!

Bliv medlem og deltag i fællesskabet af Støtteforeningen til Sydkystens Privatskole. Som medlem af støtteforeningen er du afgørende for, at vi kan opfylde ovennævnte formål. Vi vil tage positivt imod frivillig arbejdskraft og tid hvis du vil hjælpe til med foreningens aktiviteter.

Et medlemskab koster KUN Kr.250,- pr. år. Indbetaling sker via bankoverførsel eller Mobile Pay. Se link til velkomstbrev og tilmeldingsformular nedenfor.

Velkomstbrev/Tilmeldingsformular

Du modtager en bekræftelse fra bestyrelsen efter vi har registreret dig som støttemedlem. Oplys navn, adresse og e-mail. Vi respekterer og overholder forpligtigelserne jf. persondataforordningen i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger.

Vi gælder os til at byde dig velkommen.

Med venlig hilsen,
Støtteforeningens bestyrelse

Bestyrelsen består af:
Formand – Lars Kragh
Næstformand – Bettina Halberg Simonsen
Kasserer – Karsten F. Nielsen
Bestyrelsesmedlem – Anette Pedersen
Suppleant – Dorte Bruun Andersen
Intern Revisor – Flemming Halberg (konstitueret)

Dokumenter:
Gældende vedtægter

Mødereferater:
Alle medlemmer af Støtteforeningen kan ved henvendelse hos Bestyrelsen få tilsendt Bestyrelsens mødereferater.