Lektiecafé

Skolen tilbyder som en del af undervisningen lektiecafé for alle klassetrin. Der er én lektiecafé for de yngste og en anden for de ældste elever. Det er skolens lærere, der på skift er til stede i lektiecaféerne, hvorved det sikres, at eleverne kan få den fornødne faglige hjælp. Lektiecaféen starter umiddelbart efter skoletidens normale ophør og foregår i et af klasselokalerne.

Lektiecaféen er frivillig, eleven møder blot op i lokalet, der kræves ingen tilmelding. Hvis eleven går i SFO, kan forældrene give besked til pædagogerne om, at de gerne vil have deres barn huskes på, at der er lektiecafé – herved får eleven besked når den starter.